Gewoon Gezond Verenigingen Zoeken Bericht aanleveren Contact opnemen Bergentheim.info Home Bergentheim.info
Volg Bergentheim.info op Facebook! Volg Bergentheim.info op Twitter!
test2  

Actueel

Stichting Sporthal ziet de toekomst rooskleurig

Het college van B en W van de gemeente Hardenberg stelt de gemeenteraad voor om een voorschot van 75.000 euro beschikbaar te stellen voor de Stichting Sporthal Zuiden voor de uitvoering van noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden aan sporthal de Möllinckslag.

Vorig jaar december is geconstateerd dat er groot onderhoud noodzakelijk is aan de sporthal en dat de sporthal financieel in zwaar weer verkeerde. “Wij als leden van de verenigingen die ruimte huren bij de sporthal hadden niet in de gaten dat het financieel slecht ging met de sporthal. Totdat we het bericht in de media lazen”, vertelt John van Bergen, voorzitter van het nieuwe bestuur van de Stichting.

GeschiedenisEind jaren negentig heeft de Stichting Sporthal Zuiden de gemeente gevraagd om een sporthal te mogen bouwen in plaats van een gymzaal. Na een succesvolle politieke lobby heeft de gemeente Hardenberg in 2001 een bedrag van 1.100.000 euro beschikbaar gesteld voor de sporthal. De gemeente heeft daarbij aangegeven dat de Stichting daarna zelf verantwoordelijk wordt voor de exploitatie van de sporthal. De sporthal in Bergentheim is dus geen gemeentelijke sportaccommodatie en is eigendom van de Stichting.

“Nu blijkt dat de Stichting in het jaar 2012 voor het eerst aangeklopt heeft bij de gemeente om kenbaar te maken dat de Stichting onder financiële druk stond. Maar als verenigingen hadden we dit niet in de gaten”, vertelt Wim van Middelkoop, penningmeester van het nieuwe bestuur. “Na onderzoek bleek dat de laatste jaren de inkomsten achterbleven, dit komt voornamelijk doordat het leerlingenaantal op scholen minder werd. Daarnaast zijn er steeds minder verenigingen die gebruik maken van de sporthal”, vertelt Elja de Lange, secretaresse van het nieuwe bestuur. “Er is veel installatiewerk de laatste jaren vervangen. Het geleverde installatiewerk bleek van slechte kwaliteit en door een faillissement van de installateur was er geen sprake van garantie. Dit is één van de redenen dat de Stichting het moeilijk had”, aldus John.

Nieuw bestuur en werkgroepen


Het zittende bestuur werd dit jaar vervangen door een nieuw bestuur. Dit om een nieuwe frisse blik op de exploitatie en het beheer van de sporthal te realiseren. Het huidige bestuur bestaat nu uit John van Bergen, voorzitter; Elja de Lange, secretaresse; Wim van Middelkoop, penningmeester; Annelies Hekman en Harko Salomons.

“Uit verschillende overleggen bleek dat er voldoende draagvlak is voor de sporthal. In overleg met de gemeente werden er vier werkgroepen opgericht. Werkgroep Accommodatie Onderhoud en Beheer, Werkgroep financieel, Werkgroep bestuurlijk en Werkgroep gebruikers/bezetting. “Eerst waren er in elke werkgroep vier personen, maar op verzoek van de gemeente hebben we dit later beperkt tot twee personen. Elke werkgroep ging uitzoeken wat de huidige stand van zaken was”, vertelt Wim. “De werkgroep Accommodatie Onderhoud en Beheer zocht bijvoorbeeld uit wat de stand was van de warmte installatie en het dak. Er werd een plan gemaakt. Een plan waarmee we de eerste twintig jaar vooruit kunnen. Er moet veel gebeuren, zo is het licht niet goed in de zaal en moet de vloer vernieuwd worden. Ook het dak moet gedeeltelijk vernieuwd worden”, vertelt John.

Geld voor sporthal


Uiteindelijk bleek dat we 400.000 euro nodig hadden. “Dit bedrag werd weer teruggebracht naar 350.000 euro. Maar uiteindelijk is besloten dat we van de gemeente Hardenberg 175.000 euro krijgen in het jaar 2018. Maar de eis was ook dat we zo snel mogelijk het bestuur, horeca, schoonmaak en beheer op orde kregen”. Op de vraag hoe men de andere 175.000 euro bij elkaar krijgt antwoordt John het volgende: “Door energiezuinige maatregelen, zoals ledverlichting, energie zuinige ketels en we zijn bezig met de contracten voor energie. Daarnaast hebben we maar weinig bordsponsoren in de hal. Ook dit willen we in gang zetten. En natuurlijk moeten we aan de gang met de bezetting van de hal”.

Bezetting hal

“De bezetting is niet voldoende in de hal. Dit is natuurlijk afgenomen door het aantal leerlingen. Maar de sporthal is voor iedereen. Dus elk sportteam dat wil trainen is welkom. Het is niet alleen een sporthal voor Bergentheim, Kloosterhaar en Mariënberg”. vertelt Elja. “Ook in samenwerking met de horeca is van alles mogelijk zoals darten en bridgen. Overdag en ook in de avonduren is er nog voldoende ruimte, dus verenigingen meld je aan”. Daarnaast wil het bestuur de website opnieuw inrichten en gaan werken met nieuwsbrieven. “De sporthal moet van ons allemaal worden”, vertelt Wim.

Mooie toekomst

 
Om niet meer kosten te krijgen is door de Stichting alvast een voorschot gevraagd van 75.000 euro. “Dit is nodig. Voordat we meer kosten krijgen aan ketels en verlichting zouden we graag aan het begin van het seizoen de noodzakelijke dingen willen aanpassen. Het kan toch niet zijn dat er niet gedoucht kan worden”, vertelt John. “Zo is het beheer van de sporthal op dit moment nog een probleem. Geke Wolbink doet de horeca. Maar zij is niet altijd aanwezig. We willen proberen dat er een elektrische deur komt. En dat men zich met een vingerafdruk inlogt. Elke vingerafdruk hoort dan bij een persoon van een vereniging met een code. Ook de schoonmaak is geregeld met Schoonmaakbedrijf Benjamins. Met onze nieuwe plannen zien we weer toekomst in de Sporthal. Er was zoveel draagvlak. We gaan weer een mooie toekomst tegemoet”. De verwachting is dat de Stichting na een investering van 175.000 euro en de nodige maatregelen zelf de exploitatie de komende jaren kan dragen.Het college van B en W van de gemeente Hardenberg stelt de gemeenteraad voor om een voorschot van 75.000 euro beschikbaar te stellen voor de Stichting Sporthal Zuiden voor de uitvoering van noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden aan sporthal de Möllinckslag.

Vorig jaar december is geconstateerd dat er groot onderhoud noodzakelijk is aan de sporthal en dat de sporthal financieel in zwaar weer verkeerde. “Wij als leden van de verenigingen die ruimte huren bij de sporthal hadden niet in de gaten dat het financieel slecht ging met de sporthal. Totdat we het bericht in de media lazen”, vertelt John van Bergen, voorzitter van het nieuwe bestuur van de Stichting.

Geschiedenis

Eind jaren negentig heeft de Stichting Sporthal Zuiden de gemeente gevraagd om een sporthal te mogen bouwen in plaats van een gymzaal. Na een succesvolle politieke lobby heeft de gemeente Hardenberg in 2001 een bedrag van 1.100.000 euro beschikbaar gesteld voor de sporthal. De gemeente heeft daarbij aangegeven dat de Stichting daarna zelf verantwoordelijk wordt voor de exploitatie van de sporthal. De sporthal in Bergentheim is dus geen gemeentelijke sportaccommodatie en is eigendom van de Stichting.

“Nu blijkt dat de Stichting in het jaar 2012 voor het eerst aangeklopt heeft bij de gemeente om kenbaar te maken dat de Stichting onder financiële druk stond. Maar als verenigingen hadden we dit niet in de gaten”, vertelt Wim van Middelkoop, penningmeester van het nieuwe bestuur. “Na onderzoek bleek dat de laatste jaren de inkomsten achterbleven, dit komt voornamelijk doordat het leerlingenaantal op scholen minder werd. Daarnaast zijn er steeds minder verenigingen die gebruik maken van de sporthal”, vertelt Elja de Lange, secretaresse van het nieuwe bestuur. “Er is veel installatiewerk de laatste jaren vervangen. Het geleverde installatiewerk bleek van slechte kwaliteit en door een faillissement van de installateur was er geen sprake van garantie. Dit is één van de redenen dat de Stichting het moeilijk had”, aldus John.

Nieuw bestuur en werkgroepen


Het zittende bestuur werd dit jaar vervangen door een nieuw bestuur. Dit om een nieuwe frisse blik op de exploitatie en het beheer van de sporthal te realiseren. Het huidige bestuur bestaat nu uit John van Bergen, voorzitter; Elja de Lange, secretaresse; Wim van Middelkoop, penningmeester; Annelies Hekman en Harko Salomons.

“Uit verschillende overleggen bleek dat er voldoende draagvlak is voor de sporthal. In overleg met de gemeente werden er vier werkgroepen opgericht. Werkgroep Accommodatie Onderhoud en Beheer, Werkgroep financieel, Werkgroep bestuurlijk en Werkgroep gebruikers/bezetting. “Eerst waren er in elke werkgroep vier personen, maar op verzoek van de gemeente hebben we dit later beperkt tot twee personen. Elke werkgroep ging uitzoeken wat de huidige stand van zaken was”, vertelt Wim. “De werkgroep Accommodatie Onderhoud en Beheer zocht bijvoorbeeld uit wat de stand was van de warmte installatie en het dak. Er werd een plan gemaakt. Een plan waarmee we de eerste twintig jaar vooruit kunnen. Er moet veel gebeuren, zo is het licht niet goed in de zaal en moet de vloer vernieuwd worden. Ook het dak moet gedeeltelijk vernieuwd worden”, vertelt John.

Geld voor sporthal


Uiteindelijk bleek dat we 400.000 euro nodig hadden. “Dit bedrag werd weer teruggebracht naar 350.000 euro. Maar uiteindelijk is besloten dat we van de gemeente Hardenberg 175.000 euro krijgen in het jaar 2018. Maar de eis was ook dat we zo snel mogelijk het bestuur, horeca, schoonmaak en beheer op orde kregen”. Op de vraag hoe men de andere 175.000 euro bij elkaar krijgt antwoordt John het volgende: “Door energiezuinige maatregelen, zoals ledverlichting, energie zuinige ketels en we zijn bezig met de contracten voor energie. Daarnaast hebben we maar weinig bordsponsoren in de hal. Ook dit willen we in gang zetten. En natuurlijk moeten we aan de gang met de bezetting van de hal”.

Bezetting hal


“De bezetting is niet voldoende in de hal. Dit is natuurlijk afgenomen door het aantal leerlingen. Maar de sporthal is voor iedereen. Dus elk sportteam dat wil trainen is welkom. Het is niet alleen een sporthal voor Bergentheim, Kloosterhaar en Mariënberg”. vertelt Elja. “Ook in samenwerking met de horeca is van alles mogelijk zoals darten en bridgen. Overdag en ook in de avonduren is er nog voldoende ruimte, dus verenigingen meld je aan”. Daarnaast wil het bestuur de website opnieuw inrichten en gaan werken met nieuwsbrieven. “De sporthal moet van ons allemaal worden”, vertelt Wim.

Mooie toekomst


Om niet meer kosten te krijgen is door de Stichting alvast een voorschot gevraagd van 75.000 euro. “Dit is nodig. Voordat we meer kosten krijgen aan ketels en verlichting zouden we graag aan het begin van het seizoen de noodzakelijke dingen willen aanpassen. Het kan toch niet zijn dat er niet gedoucht kan worden”, vertelt John. “Zo is het beheer van de sporthal op dit moment nog een probleem. Geke Wolbink doet de horeca. Maar zij is niet altijd aanwezig. We willen proberen dat er een elektrische deur komt. En dat men zich met een vingerafdruk inlogt. Elke vingerafdruk hoort dan bij een persoon van een vereniging met een code. Ook de schoonmaak is geregeld met Schoonmaakbedrijf Benjamins. Met onze nieuwe plannen zien we weer toekomst in de Sporthal. Er was zoveel draagvlak. We gaan weer een mooie toekomst tegemoet”. De verwachting is dat de Stichting na een investering van 175.000 euro en de nodige maatregelen zelf de exploitatie de komende jaren kan dragen.
Gepubliceerd op
Bron: de toren
Bergentheim.infoBergentheims nieuwsAdvertentieStichting Sporthal ziet de toekomst rooskleurig
Follow @bergentheim!
Deze website wordt Bergentheim aangeboden door Sologic Webdesign