Gewoon Gezond Verenigingen Zoeken Bericht aanleveren Contact opnemen Bergentheim.info Home Bergentheim.info
Volg Bergentheim.info op Facebook! Volg Bergentheim.info op Twitter!
test2  

Actueel

Christelijk gemengd koor Bergentheim

Christelijk gemengd koor Bergentheim.
Het koor is opgericht als Hervormd Kerkkoor op 15 september 1933(!) en heeft vanaf die tijd vele concerten gegeven en medewerking verleend aan vele erediensten.
Door het “Samen op weg” proces werd het tijd om te veranderen.
Op de ledenvergadering van 22 januari 2015 hebben we als koor besloten om de naam van het koor te veranderen in:

Christelijk Gemengd Koor Bergentheim
en daarmee de weg om lid te worden makkelijker te maken en open te stellen voor iedereen die graag wil zingen!
Doelstelling van ons koor is te zingen tot Gods eer en om zoveel mogelijk mensen te bereiken door het evangelie te brengen op muzikale wijze daarbij medewerking te verlenen aan kerkdiensten en op te treden op verschillende plaatsen, zoals verzorgingscentra, verpleegcentra, e.d.
Ons repertoire bestaat dan ook uit psalmen, gezangen, opwekking- en andere geestelijke liederen.
Het koor bestaat per 1 januari 2016 uit 27 leden, 21vrouwen en 6 mannen.                                     
Sinds 26 januari 2012 onder de bezielende leiding van Norma Edens  uit Tubbergen.
                                              .      
We hopen dat we u enthousiast hebben gemaakt zodat u ook bij ons komt zingen.
We verheugen ons in het bijzonder in nieuwe, enthousiaste jonge leden.
Je bent van harte welkom op onze repetities, iedere donderdagavond van 19.30 tot 21.30 uur in de Bo bij de Oosterkerk, Kanaalweg Oost, te Bergentheim.


Bestuur Christelijk Gemengd Koor Bergentheim.
 
Na onze concerten in 2016, Adventsconcert en Kerstnachtdienst, hebben we ca 10 nieuwe leden mogen begroeten. 
We zoeken contact met enkele verzorgingscentra om dit jaar daar op te treden.
 
 
Agenda:

In 2017 is nu bekend dat medewerking wordt: in erediensten:
op 26 febr 10 uur       Oosterkerk
op 16 juli    9.30 uur, Westerkerk
op 23 juli                    Verzorgingshuis Meulenbelt te Almelo

Informatie:
Vz. Jan Veneman, janengeveneman@live.nl
Lid. Jan Vunderink, j.vunderink@zonnet.nl
Secr. Mevr A. Kleis, Kanaalweg West 48, tel. 231407
 
 
Gepubliceerd op
Bergentheim.infoBergentheims nieuwsAdvertentieChristelijk gemengd koor Bergentheim
Follow @bergentheim!
Deze website wordt Bergentheim aangeboden door Sologic Webdesign