Gewoon Gezond Verenigingen Zoeken Bericht aanleveren Contact opnemen Bergentheim.info Home Bergentheim.info
Volg Bergentheim.info op Facebook! Volg Bergentheim.info op Twitter!
test2  

Actueel

Burgemeester Peter Snijders opende het lijsttrekkersdebat op maandagavond 19 maart in de Voorveghter. In het welkomstwoordwerden de dagelijkse werkzaamheden van de gemeenteraad kort toegelicht en werd de trots voor de gemeente en al haar maatschappelijke prijzen door de burgemeester uitgesproken. Aansluitend werd er gesproken over een aantal thema’s welke deze avond aan bod zullen komen; energietransitie, digitalisering van de samenleving, klimaatverandering, koopzondagen en inwonerparticipatie.

Na de opening volgde de debatleider Wim Hulsebosch, die begon met de uitslag van de jeugdverkiezingen die op verschillende middelbare scholen in de gemeente is georganiseerd. Hierbij hebben 888 leerlingen uit de gemeente een stem uitgebracht op de politieke partij van zijn of haar keuze. Grote winnaars hier waren het CDA, de CU en de VVD met meer dan 140 stemmen per partij. PvdA, OpKoers.nu en Groenlinks kwamen daar vlak achteraan met meer dan 85 stemmen per partij. Direct aansluitend werden de verschillende lijsttrekkers voorgesteld aan het publiek. Na een rondje vertellen over jezelf was er voor de lijsttrekkers ruimte voor een minuut durende pitch, om de verschillende politieke partijen te introduceren.

Zondagopenstelling van winkels

Aansluitend aan de pitches werd gestart met de eerste stelling: ‘In Hardenberg moet de zondag openstelling van winkels mogelijk worden gemaakt.’ Het debat gaat in eerste instantie tussen CDA en ChristenUnie. SGP en CU zijn overigens de enige partijen die hier duidelijk tegen zijn. Martijn Breukelman van het CDA opent het debat door de verschillende behoeftes te benadrukken; Hardenberg haar welvaart is grotendeels te danken aan toerisme en de streekfunctie, zondagochtend moet er ruimte zijn om naar de kerk te gaan maar ’s middags moet men naar de supermarkt kunnen. Sake Christiaan Stelpstra (CU) is het hier duidelijk mee oneens en benadrukt het belang van een vrije dag voor familie. Daarnaast zijn beide heren het oneens over verschillende onderzoeken onder de Hardenbergse ondernemers, die afwijkende uitkomsten laten zien over de vraag of ze op zondag hun zaak mogen openen. Ook in het hierop volgende brede debat met alle partijen krijgen CU en SGP veelal het verwijt van de andere partijen de zondagsrust op te leggen, en voor anderen buiten hun geloof de invulling van de zondag te bepalen. Voor de andere partijen hoeft een rustdag niet per sé vast te liggen op een zondag. Anne van den Hoek van GroenLinks legt uit zelf christelijk te zijn maar binnen de zeven dagen van de week haar moment van rust op haar eigen moment te nemen, bijvoorbeeld op maandag.

Afschaffing betaald parkeren

Tijd voor de tweede stelling: ‘In Hardenberg moet het betaald parkeren worden afgeschaft en het tekort moet worden opgevangen binnen de gemeentebegroting.’ Hierbij hielden SGP en OpKoers.nu het eerste deel van het debat. Annie Kelder van OpKoers.nu benadrukte het belang van vrij parkeren doordat mensen op het moment meer bezig zijn met de parkeermeter dan met winkelen, omzet van ondernemers moet worden vergroot en de externe bureaus welke het parkeerbeheer uitvoeren erg kostbaar zijn. SGP kwam hierbij iets minder sterk over doordat de plannen van OpKoers.nu als niet realistisch werden bestempeld, maar ze wel pleitten voor een blauwe zone oid waarbij het eerste uur gratis geparkeerd kan worden. In het brede debat met alle partijen benadrukte Bert Gelling (VVD) terecht dat het hierbij alleen om stad-Hardenberg gaat, wat problematisch is voor de Hardenbergse ondernemers, hij pleit daarom voor een proef van een jaar aangaande vrij parkeren. Bert Hutten (SGP) vindt dat een dergelijke proef onduidelijkheid zou veroorzaken. Anne van den Hoek (GL) vind dat de discussie moet eindigen en ondernemers symbolisch tegemoet moet worden gekomen. Sake Christiaan Stelpstra (CU) en Gitta Luiten (PvdA) vinden dat de gebruiker moet betalen, ook omdat men inmiddels gewend is geraakt aan parkeergeld betalen. Jacco Rodermond van D66 vind dat ook dat de rekening niet bij de gemeente terecht moet komen, daarentegen benadrukt hij ook dat parkeergeld en boetes geen goed visitekaartje zijn en dus niet gastvrij overkomt op het winkelend publiek in Hardenberg stad. Linda Verschuur van 50Plus en Martijn Breukelman van het CDA benadrukken ten slotte nogmaals de leefbaarheid; het gebruik van de fiets moet ook gestimuleerd worden.

Voldoen aan duurzaamheidsstellingen

Na een korte gelegenheid voor de zaal te reageren op de eerste twee stellingen werd de avond vervolgd met de derde stelling: ‘Om aan de duurzaamheidsdoelstellingen te kunnen voldoen, moeten er in de gemeente Hardenberg meer windmolens worden geplaatst.’ Het eerste deel van het debat ging tussen 50Plus, D66 en GroenLinks. Alle drie de partijen zijn het eens over het feit dat enkel focussen op windmolens niet voldoende is om de duurzaamheidsdoelstellingen te behalen en voor de aanstaande energietransitie als geheel. Anne van den Hoek (GL) spreekt hierbij duidelijk van een brede energietransitie en dat het bij duurzaamheid gaat om keuzes die nu gemaakt worden, en niet per definitie alleen om toekomstige ingrepen. Jacco Rodermond (D66) vult daarbij aan dat juist daarom nu moet worden begonnen met de aanleg van windmolens in de gemeente. Anne vult vervolgens met instemming van de andere twee partijen aan dat niemand tegen duurzaamheid is, en dat het collectief moet worden opgelost. In het brede debat geeft CDA en CU aan dat ze moeite hebben met het opleggen van duurzaamheidsmaatregelen; het zogenaamde ‘moeten’. Annie Kelder (OpKoers.nu) en Bert Hutten (SGP) geven aan dat energie uit wind of water in deze regio niet rendabel zal zijn. Bert Gelling (VVD) sluit af door de aanstaande en veranderende technieken op het gebied van duurzaamheid te benadrukken. Anne van den Hoek (GL) is het op dit punt, engzins tot haar eigen verbazing, duidelijk eens met de VVD.

Bestrijding van armoede

Na de derde stelling was het inmiddels tijd geworden voor de vierde en laatste stelling: ‘De gemeente Hardenberg moet meer geld uitgeven aan de bestrijding van armoede. Het invoeren van een basisinkomen is hier een goed voorbeeld van.’ Nog voor het eerste deel van het debat over deze stelling werd (zoals bij elke stelling) eerst voor of tegen uitgesproken door de negen partijen. Vele gaven aan wel iets te willen doen aan armoedebestrijding, maar niet door middel van een basisinkomen. Jacco Rodermond (D66) kwam hierbij een beetje ongelukkig uit de hoek door hardop uit te spreken dat D66 geen geld wil uitgeven aan armoedebestrijding, wat een verbaasde reacties opwekte op het podium en in de zaal. Het eerste deel van het debat over het basisinkomen ging tussen PvdA en VVD. Bert Gelling (VVD) vindt dat gratis geld niets op lost, en er duidelijk voorwaarden aan bijvoorbeeld een basisinkomen moeten worden gesteld. Gitta Luiten (PvdA) reageerde hierop door te benadrukken dat het huidig sociale stelsel te ingewikkeld is voor vele Hardenbergers. De VVD reageerde vervolgens door aan te geven dat de meeste kwetsbare groep hiermee niet bereikt wordt en dat werk genoeg moet opleveren. Hij stelt voor alleen de hulpbehoevenden extra te ondersteunen en niet iedereen boven de 18 jaar 1000 euro te geven. In het hierop volgende brede debat met alle negen partijen geeft Anne van den Hoek (GL) aan dat het vangnet van sociale zekerheden wegvalt met de introductie van het basisinkomen. Ze pleit daarom voor het repareren van wat niet werkt, in plaats van het huidige stelsel overboord te gooien. Sake Christiaan Stelpstra (CU) en Bert Hutten (SGP) vinden het experiment van het basisinkomen zelfs oneerlijk en onrealistisch. Jacco Rodermond (D66) stelt voor armoede effectiever te willen bestrijden en elders onderzoeken met basisinkomen te bekijken. Linda Verschuur (50Plus) is het eens met de PvdA maar ziet ook de onzekerheid die deze proef met zich meeneemt en wil zich daarom duidelijk focussen op de armoede.

Inmiddels was het tijd voor de afsluiting, maar niet voordat het publiek een tweede kans kreeg vragen de stellen over de afgelopen twee stellingen van het debat. Hier gebeurde iets opmerkelijks. Een lid van de lijst van ChristenUnie bracht hierbij onaangekondigt een nieuwe stelling in over een tweede coffeeshop in Hardenberg en vroeg de negen partijen hun standpunten toe te lichten. Na afloop van de vragenronde uit het publiek kwam wederom de ChristenUnie met een opmerkelijke vraag, namelijk of de andere partijen al een wethouderkandidaat klaar hebben voor de aankomende coalitie. Ook dit werd door de andere partijen niet in dank afgenomen, het is gebruikelijk dergelijke zaken pas tijdens de coalitie-onderhandelingen op tafel te leggen. Ter afsluiting heeft Wim Hulsebosch de deelnemende partijen en het publiek bedankt voor de meewerking en aanwezigheid en kwam dit boeiende lijsttrekkersdebat ten einde.
Gepubliceerd op
Bergentheim.infoBergentheims nieuwsAdvertentielijsttrekkersdebat gemeente hardenberg
Follow @bergentheim!
Deze website wordt Bergentheim aangeboden door Sologic Webdesign