Gewoon Gezond Verenigingen Zoeken Bericht aanleveren Contact opnemen Bergentheim.info Home Bergentheim.info
Volg Bergentheim.info op Facebook! Volg Bergentheim.info op Twitter!
 

Dorpsinfo

Whatsapp Alert Bergentheimn

In de gemeente Hardenberg is het de bedoeling dat elke wijk een Alert krijgt. De bedoeling van het initiatief wordt hieronder uitgelegt en is afkomstig van wijkagent (o.a. voor Bergentheim) Marlon van der Sleen.

Bergentheimers die geïnteresseerd zijn om dit initatief te volgen wordt gevraagd contact op te nemen met Plaatselijk Belang (info@112hardenberg.nu) of contact op te nemen met de wijkagent.

Informatie

Naar aanleiding van een golf inbraken is op burgerinitiatief in het Heemserbos het Alert systeem opgestart. De wijkagent, in persoon van Rob Meijer heeft dit initiatief met open armen ontvangen en ondersteund waar nodig.
De groepen zullen beheerd gaan worden door bewoners zelf uit die wijk. Ook zal men zelfsturend zijn. De wijkagent kijkt wel mee in de groep maar zal niet reageren.
 
Het is de bedoeling dat de uiteindelijk, elke wijk in Hardenberg een wijk Alert krijgt. Het doel van deze Alert groepen zijn om in een vroeg stadium mensen met een verkeerde (criminele) gedachten te signaleren en aan te spreken zodat men deze criminele activiteiten niet ten uitvoer brengt.
 
De groepen worden beheerd door wijkbewoners zelf. De wijkagent ondersteunt hierin. Er wordt gestreefd naar een verdeling in de wijk daar er maximaal 45 personen in een groep kunnen. Ook wordt er naar gestreefd om leden in die groep te hebben die op strategische punten in de wijk wonen. Hierbij valt te denken aan toegangswegen/ontmoetingsplekken/winkelcentra etc. Theoretische zouden verdachte situaties met de verdachte situaties mee kunnen verschuiven van de ene naar de andere wijk.
 
Schematische indeling WhatsApp Hardenberg Alert groepen:
De WhatsApp wijken alert is als volgt ingedeeld is:
Wijkgroep:
Sub regiegroep:
Hoofdregiegroep:Theoretisch zou een voertuig of persoon door heel Hardenberg en of gemeente, via de WhatsApp, gevolgd kunnen worden.
 
Voorlichting:
Elke wijk zal eenmaal, bij aanvang worden voorgelicht door de wijkagent en leden van de sub-regiegroep. Daarna zijn vanaf dat moment de groepen zelfsturende. In deze voorlichtings avond zal het volgende aan bod komen:


Deelnemersvoorwaarden/spelregels WhatsApp Hardenberg

 1. Deelnemers hebben minimaal de leeftijd van 18 jaar.
 2. Deelnemers zijn woonachtig/gevestigd in de wijk waarin men wil deelnemen.
 3. WhatsApp is een burgerinitiatief. De politie komt alleen in actie wanneer een melding bij 112 gedaan wordt. Er wordt dus niet gereageerd op alleen Appen.
 4. Gebruik de WhatsApp volgens de SAAR afkorting:
  S = Signaleer
  A = Alarmeer 112
  A = App om je waarneming bekend te maken aan anderen. (Alleen actuele meldingen *)
  R = Reageer, door bijvoorbeeld naar buiten te gaan en contact te maken met de persoon (bij voorkeur samen met anderen).
 5. De bedoelingen is dat we van de verdachte persoon zijn plannen verstoren. (“ zaak stuk te maken”). Doe dit alleen als je dit veilig kan doen zonder risico’s, maak bijvoorbeeld een praatje met de persoon.
 6. Laat door middel van een Whats-App bericht aan elkaar weten dat 112 al gebeld is! Voorkom een regen van 112 meldingen. Degene die als eerste signaleert is ook degene die 112 belt.
 7. Let op het taalgebruik. Niet vloeken, schelden, discrimineren en dergelijke.
 8. Speel geen eigen rechter en overtreedt geen regels/wetten. Dus ook geen mobiele telefoon vasthouden tijdens het besturen van een voertuig.
 9. Het versturen van foto’s van een verdachte is alleen toegestaan t.b.v. het verstrekken van een signalement, wanneer dit voor de melding noodzakelijk/van meerwaarde is. Daderkenmerken zoals geslacht, huidskleur, lengte en gezicht kunnen ook goed beschreven worden. Denk bij voertuigen aan de kleur, het merk, het type en het kenteken. 
 10. Gebruik deze Whats-App groep(en) alleen waar het voor bedoeld is en niet voor onderling contact/privéberichten.
Bergentheim.infoDorpsinfoWhatsapp Alert Bergentheimn
Follow @bergentheim!
Deze website wordt Bergentheim aangeboden door Sologic Webdesign