Gewoon Gezond Verenigingen Zoeken Bericht aanleveren Contact opnemen Bergentheim.info Home Bergentheim.info
Volg Bergentheim.info op Facebook! Volg Bergentheim.info op Twitter!
 

Dorpsinfo

Zorg

In Bergentheim zijn een aantal zorginstellingen aanwezig. Op deze pagina vindt u hier informatie over.

Muldershoek

De Muldershoek is de kleinschalige woonvorm die de Baalderborg Groep in nauwe samenwerking met Woningstichting de Veste heeft gerealiseerd aan de Stationsweg in Bergentheim. Kleinschalig wonen in Bergentheim op de hoek van de Kanaalweg West/Stationsweg (Muldershoek) voor cliënten die 24 uur zorg behoeven. Het project zal bestaan uit 18 zorgappartementen en 3 appartementen voor partners. In deze woonvorm heeft elke bewoner een eigen appartement.
Meer informatie: www.baalderborggroep.nl

Verpleging en verzorging Carinova

Verpleegkundigen en verzorgenden van Carinova bieden verpleging en verzorging aan thuiswonende zieken, gehandicapten en ouderen. De verzorging bestaat bijvoorbeeld uit: hulp bij het wassen, aan- en uitkleden, in en uit bed gaan. De verpleging bestaat bijvoorbeeld uit: verbinden, wondverzorging of het geven van injecties. Al naar gelang uw hulpvraag, komt een medewerker één keer per week tot vijf keer per dag bij u thuis om de zorg te verlenen.
Meer informatie vestiging Bergentheim: www.carinova.nl/vestigingen/16/
Meer informatie Thuiszorg: www.carinova.nl/verpleging-en-verzorging

Kindcentrum Bergentheim

Kindcentrum  Bergentheim is een locatie voor dagopvang (0-4 jaar), peuterspeelzaal (2-4 jaar) en buitenschoolse opvang (4-13 jaar). We zijn onderdeel van Stichting Welluswijs en gehuisvest aan de Stationsweg 22 te Bergentheim. Binnen de peuterspeelzaal bieden we het VE-programma aan (Voorschoolse Educatie). Bij sommige jonge kinderen kan er sprake zijn van een (dreigende) ontwikkelingsachterstand. Voor deze doelgroep is het mogelijk om via de jeugdarts van het CJG een indicatie te verkrijgen voor deelname aan het intensieve voorschoolse educatie programma. Dit programma bestaat uit 4 dagdelen peuterspeelzaal. De VE indicatie komt via de gemeente binnen bij St Welluswijs. Doelgroeppeuters worden bij de peuterspeelzaal op de leeftijd van 2 jaar 6mnd, 3 jaar en 3 jaar 11mnd geobserveerd aan de hand van de peilkaarten. Per dreigende ontwikkelingsachterstand wordt één handelingsplan opgesteld. Iedere 4- 6 weken wordt  per handelingsplan een evaluatie  uitgevoerd met betrekking tot de voortgang en wordt het handelingsplan bijgesteld. Met ouders worden in ieder geval de uitgevoerde observaties besproken aan de hand van de ingevulde peilkaarten. Tevens worden ouders tussentijds op de hoogte gehouden  over de voortgang van de handelingsplannen. Eens per drie maanden worden doelgroeppeuters en de bijbehorende handelingsplannen besproken met de jeugdarts en de wijkverpleegkundige. Wanneer de tijd bij de peuterspeelzaal afgelopen is en kinderen naar school gaan, is er sprake van een warme overdracht richting de basisschool.
 

Professionele wijkverpleging : Buurtzorg Bergentheim-Hardenberg
 

Buurtzorg levert met kleine teams persoonlijke verzorging en verpleging thuis, als u ernstig ziek bent, na een ziekenhuisopname of als u zelfstandig wilt blijven wonen. Onze verpleegkundigen en verzorgenden helpen u bijvoorbeeld met de persoonlijke verzorging en het klaarzetten en geven van medicijnen. Ook verrichten wij handelingen op verzoek van uw huisarts of specialist, zoals insuline spuiten, het verzorgen van wonden, het geven van injecties of bestrijden van pijn.
Buurtzorg levert ook palliatieve zorg in de laatste fase van het leven en nachtzorg.
Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar.
Telefoonnummer van het Buurtzorgteam in Bergentheim: 06-10461670
Mailadres van het team in Bergentheim: bergentheimhardenberg@buurtzorgnederland.com

Ons bezoekadres: Burgemeester Oprellaan 5, 7691 BE Bergentheim


Meer zorgaanbieders in Bergentheim
Bergentheim.infoDorpsinfoZorg
Follow @bergentheim!
Deze website wordt Bergentheim aangeboden door Sologic Webdesign